Spørsmålstegn lagd i 5D Design Creator
Er du litt usikker på hvordan du oppdaterer symaskinen din? I så tilfelle kan du følge de neste 2-3 innleggene. Og de er skrevet på norsk. Smilefjes
NB!
Beskrivelsen i dette innlegget gjelder
Pfaff Creative Sensation, Pfaff Creative Vision, Pfaff Creative 4.0
Husqvarna Viking (HV) Designer Diamond deLuxe, HV Designer Diamond og HV Designer Ruby.
Med andre ord er framgangsmåten litt annerleder for Pfaff Creative 2.0 og HV Topaz 20/30, samt tidligere maskinmodeller, selv om mye er likt.

Machine Communication:
Når du kjøper en brodermaskin av merke Pfaff eller Husqvarna Viking, vil du få med en cd merket 5D Machine Communication (tidl. 4D Machine Communication). Dette programmet må installeres på pc’en din for at brodermaskin og pc skal kunne snakke sammen. Så det er det første du må gjøre dersom du ikke allerede har gjort det.
Machine Update, nedlasting:
Maskinoppdateringen må lastes ned.
Hvis du har hatt brodermaskin i mange år, husker du kanskje at du tidligere ikke fikk hentet oppdateringen hvis ikke brodermaskinen din var registrert? Og at litt for mange dessverre hadde store problemer med nettopp den registreringen?
Dette er historie!
Maskinoppdateringene ligger nå åpne og tilgjengelig for alle. Du kan faktisk ikke registrere maskinen din via hjemmesiden i det hele tatt og det er altså ikke nødvendig.
Det som er viktig her i Norge, er å ta vare på den garantien du fikk utlevert i butikken da du kjøpte maskinen. Den SAMMEN MED KVITTERING FOR KJØP gir deg alle rettigheter i forhold til garanti.
(Det er mulig å registrere maskinen i broderprogrammet, fra Smart Update, men det er altså helt frivillig. Brodermaskinen kan oppdateres uansett.)
imageOppdateringene kan du blant annet finne  via de norske hjemmesidene (under brodermaskiner), der du blir videreført til den aktuelle siden. Velg din egen maskinmodell fra:
Husqvarna Viking: http://www.husqvarnaviking.com/global/6953.htm
Pfaff: http://www.pfaffusa.com/19823.html
Oppdateringen har alltid et nummer. Dersom det er høyere enn det versjonsnummeret du kan finne på din egen maskin, så trenger du oppdateringen.
Ikke alle er klar over hvilken versjon som sitter i egen maskin og det er ikke like lett tilgjengelig på alle maskiner heller. Da er det sikkert en trøst å vite at du ikke vil skade maskinen om du skulle kjøre oppdateringen flere ganger. Men det vanlige er vel at du oppdaterer maskinen fordi du har hørt at noe nytt har skjedd.
Utpakking av zip-fil:
Filen du laster ned er en såkalt zip-fil, det vil si det er en pakket fil som pc’en ikke uten videre kan dra nytte av. Den må pakkes ut først. For å pakke ut denne typen filer, trenger du et spesielt program til (puh!).
Ofte anbefales WinZip. Det er et kjempefint program! http://www.winzip.com/index.htm
Men dessverre er det ikke lenger gratis. Ønsker du et gratis alternativ, så har jeg med hell prøvd ut 7-zip. Det fungerer som regel helt greit: http://www.7-zip.org/
Bruk et av disse eller et tilsvarende program til å pakke ut oppdateringen. Som regel er det nok å dobbeltklikke på “pakka”, så ordner det meste seg. Men merk deg hvor du lagrer den utpakkede versjonen!!!
Så skal:
Selve oppdateringen kjøres:
…………fortsettelse neste innlegg…….

Spørsmålstegnet på toppen er lagd i 5D Design Creator. Jeg har skrevet et kjempestort spørsmålstegn ved hjelp av tekstfunksjonen i Draw og fylt øverste del med Multiwave Fill og nederste del med Shape Fill. Konturen består av de etter hvert velbrukte knutestingene fra mine egne personlige motiver, My Motifs.