Da jeg lekte med fyllmønstre, kom jeg på muligheten til å lage "snurrige" design a la de jeg tegnet som barn. Jeg hadde nemlig noe jeg mener heter spirograf, dvs tannhjul som gikk i hverandre med hull for blyanten. Flotte mønstre kommer fram når blyanten beveger tannhjulene Og det beste av alt er at en ikke aner hvordan resultatet blir.
Ved hjelp av 5D Design Creator og "Encore" i 5D Embroidery Extra, hadde jeg kjapt et par broderier, gitt! I det nederste har jeg lekt litt med noen små elementer fra "Motifs" også. Ved å bruke "Encore" flere ganger, tok broderiet form.

Utgangspunktet for denne typen design er gjerne en enkel geometrisk form. Det kan lages på flere måter i 5D Design Creator. Men jeg syns det kjappeste og mest nøyaktige er å "tegne" ved hjelp av "MiniPics" og stingsette disse figurene med kontur. Etterpå er det bare konturen som brukes, selve fyllet slettes. "MiniPics" og "Shapes" gir oss enormt mange mulige former å bygge videre på!

For ordens skyld:
Spirograf-design kan lages med 4D QuiltDesign Creator også! Og hvis du disponerer
5D Embroidery eller 5D Embroidery Extra i tillegg til 4D QuiltDesign Creator, så gir den kombinasjonen av programmer deg også omtrent ubegrenset antall mulgiheter for "snurrige" design!