Dette er et av de nye broderkortene som nettopp har kommet; Husqvarna Vikings #260 "Floral Elements". Det er bokstavelig talt "berre lekkert"!

I arbeidsheftet som følger med er det foreslått flere større sammensetninger av broderier fra dette kortet. Her ser du en jeg hadde store planer om å starte på i helgen, men ikke har rukket. Er ikke dette nydelig?

Jeg satte broderiene sammen eksakt som vist i heftet, med ett lite unntak, jeg la til en ekstra blomst på hver side.

Som sagt, har jeg ikke begynt. Men jeg kom så langt at jeg skjønte jeg vil forkaste Majestic / Grand Dream Hoop her. Årsak; det er ingenting å tjene på å bruke den, pga. dimensjonene.

I stedet lastet jeg hele motivet inn i 5D Design Aligner og delte det i opp i biter tilpasset ramma med mål 360m x 200mm. Du ser at det trengs fire rammesettinger med den type ramme.

For lettere å komme i mål, skjøv jeg hele motivet ut mot en sidekant i arbeidsområdet. Da unngår jeg å skjære over alle de små blomstene.

Deretter brukte jeg nodene til å sno meg rundt de enkelte delene.

Men uansett hvordan jeg parkerte meg, så jeg at jeg vil måtte splitte den store blomsten i midten. Det ser jeg ingen grunn til å gjøre, jeg vil heller brodere den i en egen operasjon. Derfor kjørte jeg bare tvers gjennom den blomsten.......

....... og klippet ut alle restene etter at 5D Design Aligner hadde fått gjort jobben med å dele opp det store motivet. (Det måtte jeg da gjøre i alle de fire delene det store motivet ble splittet i.)

Som sagt, det blir fire deler pluss blomsten i midten å brodere.

De fire delene som er dannet i 5D Design Aligner vil jeg kunne plassere riktig ved hjelp av markeringssting i hjørnene på hver del (besørget av 5D Design Aligner) og blomsten i midten skal jo plasseres helt i senter.

Her ser du det sammensatte motivet og de fire delene som ble dannet ved splitting, vist i 5D Organizer. Blomsten i midten tar jeg bare fra den originale mappen med broderier.

Dette gleder jeg meg til å få gjort!