Jeg pleier ikke begynne så tidlig med forberedelsene, iallfall ikke tidlig nok. Det blir gjerne litt hektisk i desember, liksom. Men stingsetting, og da spesielt av hjerter, kan jeg gjerne drive med uansett årstid...........

Nå har jeg lekt litt i 5D Design Creator. Hjertets form fikk jeg fra en av programmets " Shapes", dvs. ferdige enkle grafiske former/tegninger som er det beste utgangspunkt for stingsetting. Disse formene ligger i programmets tegnedel, den du finner ved å bruke fanen med navn "Draw" langt opp mot venstre. Jeg endret formen bittelitt og kunne deretter gjøre det meste av stingsettingen automatisk (med funksjoner av typen "Quick  Fill" etc.).

Hjertets fyllmønster har stjerneform, noe som kommer fram automatisk. De samme formene ("Shapes") som jeg nettopp nevnte, kan nemlig også brukes som basis for fyllmønstre. Senter i et fyllmønster vil normalt stå sentrert i den flaten du ønsker å fylle, men kan flyttes ved hjelp av en dertil tilhørende knapp. 

Strålene ut fra stjerna har jeg lagt på manuelt, med trippelsting.
Den lille stjerna som ligger i fyllmønsterets midtpunkt, har jeg lagt på i 5D Embrodery Extra etter at stingsettingen var gjort. Det er rett og slett et lite broderi som ligger under "Motifs" der.

Hvis du syns kanten rundt er noe ruskete, så er jeg enig. Men dette er et hjerte jeg har tenkt å fylle. Det skal derfor vrangsys - i rammen! Da forsvinner mange av disse rufsete sømmene (som jeg gjerne kaller forflytningssting) inn i sømmonnet.

Jeg skal sy en hjertelig prøve snart, så får vi se hvordan dette faller ut!