"Overall" quilting med brodermaskinen!Måtte prøve om det var mulig å få til en slags “overall” quilting med store flotte buer og uten synlige skjøter. Jeg kom på en idé en natt jeg sov litt dårlig….
Motivet jeg brukte er stingsatt i 5D QuiltDesign Creator, på bakgrunn av noen bilder jeg har funnet på nettet. Beklageligvis husker jeg ikke hvor jeg har hentet bildet. Men jeg har ikke tenkt å bruke dette designet til mønster for salg eller liknende, så jeg håper jeg er tilgitt.
Resultatet under er bare å anse som en prøve, jeg vil ikke tro at denne “duken” blir liggende så lenge. Men moro var’e lell!
"Overall" quilting testet på en stor "sandwich". Kanskje jeg kan bruke prøven som støvdeksel på en symaskin seinere?
Jeg slo av automatisk klipping (ved å gå inn i SET-menyen på maskinen). I stedet startet jeg med å trekke undertråden opp til framsiden (med håndhjulet) og avsluttet med å klippe av 10-15 cm lange trådender. Igjen trakk jeg undertråden opp til retten for å ha kontroll over den når neste rapport skulle startes. Begge disse settene med trådender knøt og festet jeg inni quilten helt til slutt.
Motivet er stingsatt sånn at maskinen stopper når en rapport er ferdig sydd. Når så neste rapport skal settes i gang, sørger jeg for at nåla starter i samme punkt som forrige rapport sluttet, se under.
Ved oppstart plasseres nåla nøyaktig i det punktet som forrige rapport ble avsluttet i.
Når jeg skulle starte på en helt nye rad, brukte jeg en papirmal for å plassere meg riktig. (Jeg målte meg fram til en viss avstand fra forrige rad.)
En ny rad startes ved hjelp av papirmalen.
Den samme malen la jeg på for hver gang jeg forflyttet meg for å kontrollere at jeg ville komme ut riktig – i tillegg til å plassere nålen i riktig punkt.
Papirmalen brukes også til å kontrollere plassering av hver enkelt rapport.
Det tar litt tid, men ikke verre enn at jeg absolutt vil vurdere å quilte et helt teppe på denne måten en gang. For det tar lang tid å frihåndsquilte tepper også, spesielt for meg som ikke er særlig dreven.
En ting til; på denne måten klarer jeg å lage relativt åpen quilting. På slumretepper o.l. som skal være myke, er det et must. Jeg har problemer med å quilte i store buer når det skal foregå på frihånd. Da har jeg en tendens til å ende opp med å quilte langt tettere enn dette. Så som sagt, det er ikke umulig at teknikken blir brukt på mer enn en prøveklut!
Her ser du Designer Diamond deLuxe i farta:
Designer Diamond deLuxe er akkurat ferdig med en ny rapport i "overall" quiltingen. Motivet er stingsatt med 5D QuiltDesign Creator..