Jeg googlet nylig "blackwork" fordi jeg hadde lyst til å prøve meg på det i 5D Cross Stitcher. Har gjort det flere ganger tidligere også, forresten. Blackwork kan veldig godt sys på brodermaskin og det er kjapt å stingsette fordi de ofte inneholder rapporter som gjentas mange ganger.

Utfordringen er at blackwork design gjerne inneholder veldig mange helt åpne felter. Når du broderer for hånd, er ikke det noe stort problem. Men på maskin betyr det at antall feste- og hoppesting fort blir uakseptabelt høyt. Det gjelder derfor å lete etter design der stingene har mest mulig "kontakt med hverandre". Jeg fant blant annet dette bildet, som ble til borden over:

Som bildet viser, er dette motivet hentet fra ei bok. Det er derfor ikke noe jeg vil bruke i praksis, iallfall ikke før jeg har kjøpt boka (noe jeg godt kan komme til å gjøre.....)

Men jeg satt bare og lekte, hadde ikke noe spesielt bruksområde i tankene. Så jeg lagde det enklere i hjørnene enn originalen, jeg satt bare og kopierte og limte til jeg var ferdig.

I blackwork design der hele flater skal fylles, er det lurt å tenke på at en kan lage nye motiver i programmet for deretter å fylle (lukkede) områder. Disse motivene kan en dessuten bruke seinere også, siden de lagres permanent og vil bli liggende tilgjengelig i programmet.