Teppet jeg skrev om forrige gang trenger en bord i ytterkant. Og denne borden skal applikeres på samme måte som Dresden Plate blokkene. Men jeg ønsker å applikere med vanlig søm, ikke bruke broderramma. (Årsaken er at det her er snakk om lange sammenhengende sømmer. Det vil ikke være hensiktsmessig å stingsette, iallfall ikke så lenge det bare dreier seg om ett teppe.)

Pfaff Creative Sensation har mulighet til å ta i mot nye sømmer fra 5D Professional /5D Suite. Eventuelt kan du lage nye sømmer direkte i maskinen. Og utrolig nok hender det at en ønsker seg enda flere - til tross for det anseelige antallet sømmer som allerede befinner seg i maskinen.

Hvis jeg skulle prøve å lage en dekorsøm álá kanten rundt Dresden Plate blokkene, starter jeg med å tegne et passende motiv (eller henter det fra MyMotif dersom jeg allerede har lagd et). Tegningen lager jeg i 5D Design Creator, fane "Draw".

Sirkelen har jeg lagt inn bare til hjelp, for å kunne plassere de virkelige (blå) stingene pent rundt i ring.

Når jeg er fornøyd, sletter jeg hjelpesirkelen og velger å eksportere det hele som en dekorsøm:

Sømmen lagrer jeg på en minnepenn og kan så finne den igjen sammen med alle de andre sømmene på symaskinen (ved å åpne riktig mappe på minnepennen - i symodus!).

Joda, det er litt mer å ta hensyn til.

Det viktigste er at start- og stoppunktene må ligge på samme linje. Men gjør de ikke det, vil programmet hjelpe deg.

Under lagring skal du også ta stilling til et par ting:

"Stitch Width", som her er 7.0mm, er gitt ut fra størrelsen på motivet. Er du ikke happy med det, går du ut igjen og forstørrer eller forminsker hele motivet. (Jeg pleier alltid å sette "grid" helt ned til 2mm for å ha best mulig oversikt når jeg tegner sånt småtteri som dette.)

"Maximum Stitch Length" kan du endre før lagring. Det er en ganske viktig variabel fordi uttrykket blir et helt annet dersom du tillater lengre sting. I dette tilfellet ville jeg valgt å øke stinglengden for å skape mer fylde til knuten min.


Til slutt vil jeg nevne at akkurat dette motivet IKKE er spesielt godt egnet for dekorsøm. Husk på at jeg lagde det helt og holdent med tanke på brodering. Motivet fungerer her bare som et eksempel.

Det er store forskjeller på å be maskinen brodere dette - og dermed la trykkfoten få sveve over stoffet - og å sy et motiv. Det dreier seg her om BÅDE tykke områder med mange sting over hverandre OG relativt lange sting i alle retninger. Etter min mening er dette et motiv som ikke er tilrettelagt for søm. Jeg tviler på om det blir helt vellykket.

Med andre ord, nok en ting å ha i minne hvis en har lyst til å lage nye sømmer! Motivet bør være egnet for søm! Men det er jo bare å prøve! Maskinen klarer gjerne mer enn en tror.

Og går det ikke så bra for meg, så får jeg heller velge et av de drøyt 650 stingene som ligger i maskinen....... Eller lage et nytt motiv.......