Jeg fikk umiddelbart lyst til å se disse småbrikkene tre fram i brodermaskinen. Broderiet lagde jeg med en gang, men det tok litt tid før jeg satte i gang maskinen.......

Mønsterets symmetri gjør at det går fort å stingsette i 5D Cross Stitcher, vel og merke med bruk av "Multiply".

For å unngå altfor mange festesting og trådklipp, la jeg til en del sting her og der i forhold til det originale mønsteret. (Jeg både broderte og stingsatte alt i en farge, bruker bare sort her for å vise hvor jeg følte for å gjøre noen endringer.)

Jeg la inn en hullsøm utenfor korsstingene, akkurat som på den håndbroderte modellen. Akkurat det finner du ikke inne i 5D Cross Stitcher, så i stedet lagde jeg et kvadrat i passende størrelse i 5D Design Creator. Kvadratets omkrets ble markert med "Motif Line" og jeg valgte den sømmen som vi bruker på symaskinen for å sy en hullsøm manuelt.

Denne sømmen broderte jeg med en ving-nål - for å få hullsømseffekt!

Kvadratet kombinerte jeg så med korsstingsbroderiet i 5D Embroidery Extra.